KENNEL RAOLEX 
BEAGLE - PBGV - DACHS - DUNKER - FINSK SPETS - MOPS - NORSK BUHUND
FOR UTSTILLINGER - JAKT - JAKTPRØVER - ETTERSØK - VILTSPOR  - TUR - FAMILIE

Kennel Raolex innehas av Sheila Rao og Ole-Johan Eivindsen. Hunder har alltid vært en viktig del av vårt liv, ikke minst brukshunder. Gjennom fem desennium har vi i jakt, jaktprøver, utstillinger, vakt og familie holdt oss med rasene dobberman, engelsk setter, østsibirsk laika, finsk spets, finsk støver, dunker, beagle, tysk jaktterrier, dachs, mops og buhund. For oss har hunder alltid vært en svært viktig del av livet. Ole-Johan har dømt jaktprøver siden 90-tallet, og er autorisert jaktprøve-dommer for harehundrasene, for dachshundrasene og autorisert ettersøksdommer for alle raser. 

Avl er en dypere interesse og vitenskap enn hold- og bruk av hunder, og over lang tid har vi opparbeidet oss inngående kunnskap rundt rasene vi avler på. Vi har formell kompetanse i genetikk og arvelære, og har gjennomført Oppdretterskolen i Norsk Kennel Klub. Vi avler kun på fysisk- og mentalt friske hunder med egenskaper høyest mulig over rasegjennomsnittet.

Som en av fire beaglekenneler i Norge er vi tildelt Beagleringen Norge sin høyeste utmerkelse OPPDRETTERPRISEN I GULL!

NKK's Etiske grunnregler om avl og oppdrett er selvsagt vår grunnpilar.

©(Publikasjonen er beskyttet av Lov om opphavsrett. Våre valpekjøpere gis imidlertid rett til fri kopiering av bilder og tekst for privat bruk.)©

Sheila Rao, tlf: 90788437

 sheilarao_9@hotmail.com


Ole-Johan Eivindsen, tlf: 90238478

olejohaneivindsen@hotmail.com

Svenningdal

8680 Trofors

Norge